Integritetspolicy

Denna integritetspolicy beskriver hur vi samlar in, använder och skyddar dina personuppgifter när du använder vår webbplats. Vi värnar om din integritet och följer tillämpliga lagar och regler för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas på ett säkert och ansvarsfullt sätt.

Insamling av personuppgifter

Vi kan samla in personuppgifter från dig när du frivilligt lämnar sådan information, till exempel när du kontaktar oss, registrerar dig för vårt nyhetsbrev eller genomför transaktioner på vår webbplats. De personuppgifter vi kan samla in kan inkludera namn, e-postadress, telefonnummer och annan information som du väljer att lämna.

Användning av personuppgifter

Vi använder dina personuppgifter för att tillhandahålla och förbättra våra tjänster, kommunicera med dig, skicka marknadsföringsmaterial och för att uppfylla eventuella rättsliga skyldigheter. Vi kan också använda dina personuppgifter i anonymiserad form för statistiska ändamål eller för att analysera användarbeteenden och trender.

Dataskydd och säkerhet

Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter från oavsiktlig förlust, obehörig åtkomst, användning, ändring eller spridning. Vi begränsar åtkomsten till dina personuppgifter endast till behöriga personer som behöver ha tillgång till dem för att utföra sina arbetsuppgifter.

Delning av personuppgifter

Vi kan dela dina personuppgifter med tredjepartsleverantörer som hjälper oss att tillhandahålla våra tjänster, såsom betalningsleverantörer eller marknadsföringspartners. Dessa leverantörer är skyldiga att skydda dina personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning och våra instruktioner. Vi kommer inte att sälja, hyra ut eller dela dina personuppgifter till obehöriga tredje parter utan ditt samtycke, förutom i de fall där det krävs enligt lag eller för att skydda våra rättigheter, egendom eller säkerhet.

Dina rättigheter

Du har rätt att begära tillgång till och korrigering av dina personuppgifter som vi har registrerat. Du har också rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsning av behandlingen. Vidare har du rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter och att begära överföring av dina personuppgifter till en annan part. Om du vill utöva någon av dessa rättigheter eller om du har några frågor eller klagomål angående vår behandling av dina personuppgifter, vänligen kontakta oss. Vi kommer att göra vårt bästa för att svara på dina förfrågningar och hantera eventuella klagomål i enlighet med tillämplig lagstiftning och inom skälig tidsram. Om du anser att vår behandling av dina personuppgifter inte är i enlighet med gällande lagstiftning har du rätt att lämna in klagomål till behörig tillsynsmyndighet för dataskydd.

Tredjepartswebbplatser

Vår webbplats kan innehålla länkar till tredjepartswebbplatser. Denna integritetspolicy gäller endast för vår webbplats, och vi ansvarar inte för sekretesspraxis eller innehållet på sådana tredjepartswebbplatser. Vi uppmanar dig att läsa och förstå integritetspolicyn för varje webbplats du besöker.

Ändringar i integritetspolicyn

Vi förbehåller oss rätten att ändra eller uppdatera denna integritetspolicy när som helst. Eventuella ändringar kommer att publiceras på vår webbplats, och det är ditt ansvar att regelbundet granska integritetspolicyn för att hålla dig informerad om eventuella ändringar. Din fortsatta användning av vår webbplats efter sådana ändringar utgör ditt samtycke till de uppdaterade villkoren.